• Certified Company
  • ISO 9001: 2015
  • ISO 3834-2: 2021
  • ISO 14001: 2015
  • ISO 45001: 2018
  • Great Industrial
  • Solution Provider

Dokumentasjon

Dokumentasjonsteknikerne er et høyt motivert team med lang erfaring og forståelse av kravene til kundedokumentasjon. Det er viktig å få dokumentasjonspakken korrekt. Vårt produksjonsstøttesystem er basert på elektronisk as-built-dokumentasjon og rapporter returneres elektronisk direkte fra hver operasjon. Dokumentasjonskravene varierer fra kunde til kunde og etter region til region. Vanligvis kan en dokumentasjonspakke variere fra 300 til over 2300 sider for noen av våre større deler. Dokumentasjonspakken blir utarbeidet i samsvar med kundespesifikasjonen og kan inneholde dokumenter som samsvarsærklering, materialsertifikat, dimensjonsrapport, hardhetsrapport, relevante NDT-rapporter, NDT-personalets sertifikater og tredjepartssertifikater, som cladding, sveisetrådsertifikater, sveisekart og varmebehandlingsrapporter. Vårt ERP-system, som styrer all  informasjon fra forespørsler til fakturering, er integrert sømløst med Odda Digital Systems VTS (Visual Tracking System) – et avansert integreringsverktøy for planlegging og prosjektering. Dette gir en jevn og nøyaktig produksjonsprosess med real time-informasjon som er lett tilgjengelig for alle våre viktigste kunder.

Over 20 års erfaring og kunnskap om internasjonale industrisystemer, dedikert til å tilby de beste økonomiske løsningene til våre verdsatte kunder.