• Certified Company
  • ISO 9001: 2015
  • ISO 3834-2: 2021
  • ISO 14001: 2015
  • ISO 45001: 2018
  • Great Industrial
  • Solution Provider

Odda Technology AS mottar NOK 400.000,- fra Vestland Fylkeskommune til forprosjektet «Hardanger Hydrogen Hub»