• Certified Company
 • ISO 9001: 2015
 • ISO 3834-2: 2021
 • ISO 14001: 2015
 • ISO 45001: 2018
 • Great Industrial
 • Solution Provider

Om Oss

Om oss

Odda Technology er en global produsent og leverandør av koblingsprodukter til olje & gass-subseaindustrien med over 40 års erfaring innen produksjon av høynøyaktighetsprodukter.

Selskapet består av mange personer med lang industrierfaring pluss en spesialtilpasset maskinpark for maskinering, sveising, kontroll, montasje og testing. Dette kombinert med egenutviklete digitale prosesskontroll- systemer for å håndtere styring og sporbarhet ned til hver minste operasjon.

Bedriften produserer alt fra gassturbin deler til trykkbærende produkter brukt i subsea koblingssystemer for olje og gass. Nå satser bedriften også på produkter til lagringssystemer for hydrogen. Kundene er verdensledende systemindustri kunder, både nasjonalt og globalt.

Med grunnlag i sin lange industrihistorie kan Odda Technology, ved å tilby tekniske tjenester innen tidlig fase, prosjekt-, innkjøps- og produksjonskompetanse, innen sveise- og maskinbearbeiding, opprettholde en ledende posisjon innen alle fagområder.

Selskapet og lederteamet er et bredt sammensatt kollegium, med en kombinasjon av personer med over 40 års industrierfaring til yngre krefter, som alle deler ønsket om å være på topp innen den globale høynøyaktighetsproduksjonen.

Gjennom alle disse årene er miljøet i bedriften stadig utviklet, mennesker og maskiner, i tett samspill med digitale egenutviklete systemer, gjør at bedriften kan håndtere de mest komplekse oppdrag. Kompetansen og erfaringen er satt inn i digitale systemer og overføres kontinuerlig til yngre krefter som skal føre bedriften videre en i tøff internasjonal konkurranse.

Selskapets egenutviklete 'Industry 4.0' digitale systemer for styring og operativ kontroll av prosjekter og produksjon brukes også som en kostnadseffektiv kontakt med kunder og leverandører.
 • Sertifisert personell
 • Konkurransedyktige priser
 • 24/7 tilgjengelighet
 • Ingen skjulte kostnader
image
image

Vår visjon

Odda Technology skal være førstevalget hos våre kunder som trenger høynøyaktighets-produkter, ikke bare gjennom å kunne tilby produksjon, men også tjenester innen automatisert (digitalisert) prosjektstyring som gjør at våre kunder totalt sett får levert mest mulig kost effektive produkter. Dette for å skape merverdi for våre kunder, ansatte og samfunn.
image

Forretningsidé

Odda Technology skal være en totalleverandør innen produktsegmentene Subsea-, Gassturbiner- og Industri- høynøyaktighets produkter ved å tilby prosjekt-, innkjøp- og produksjons- kompetanse. Selskapet skal bli ledende innen alle disipliner bedriften er engasjert i.
image

Hvorfor velge oss?

Odda Technology ble etablert 15. september i 2016. Dette var et resultat av en buyout fra det tidligere konsernselskapet. Kjernepersonell fra tidligere selskap, med opptil 40 års serfaring, bestemte seg for å fortsette driften og bringe industriarven med høy nøyaktighet videre.

Det opprinnelige selskapet ble startet i Odda i 1977, og ble deretter etablert som en del av Kongsberg Våpenfabrikk (KV), med det formål å produsere roterende deler til gassturbiner og jetmotordeler til F16-produksjonen.

Da den norske regjeringen tidlig på 70-tallet etablerte Statoil og Kongsberg Offshore, for å løfte den Subseanæringen, hadde KV-miljøene en sentral rolle i utvikling og produksjon av Subsea-systemutstyr. Gjennom denne perioden var KV Odda også en nøkkelaktør i utviklingen av Subsea-produkter med høy nøyaktighet, og bidro mye til fødselen av Subsea-systemindustrien, nå en global industri.

Mange av menneskene som deltok i denne aktiviteten er fortsatt i sentrale stillinger i Odda Technology og bruker sin kompetanse i avansert prototypeproduksjon, for alle typer bransjer.

Selskapets velutstyrte 6000 m2 anlegg er plassert i Ullensvang kommune, hvor vi har fordelene med høy industriell kompetanse.
 • AVANSERT
  TEKNOLOGI
 • LEVERANSE
  ON TIME
 • ERFARENT
  PERSONELL

Over 20 års erfaring og kunnskap om internasjonale industrisystemer, dedikert til å tilby de beste økonomiske løsningene til våre verdsatte kunder.