• Certified Company
  • ISO 9001: 2015
  • ISO 3834-2: 2021
  • ISO 14001: 2015
  • ISO 45001: 2018
  • Great Industrial
  • Solution Provider

Tjenester

NDT (Ikke-destruktiv testing) er en nøkkel ved all sveiseaktivitet for å forsikre at vårt NDE-miljø samsvarer i henhold til krav.
Read More
Odda Technology har in-house område for montering og test av produkter. I vår monteringshall er det en løfteevne på 10 + 5 tonn.
Read More
Et av de viktigste aspektene ved Odda Technology’s arbeid er kvalitetsstyring av våre produkter og tjenester.
Read More
Dokumentasjonssenteret er et høyt motivert team med lang erfaring og forståelse for bransjens krav.
Read More
Våre kunder forespør og bestiller ofte krevende og komplekse produkter.
Read More
Odda Technology er sertifisert iht. ISO9001
Read More
Odda Technology’s sveiseverksted er kvalifisert i henhold til NS-EN ISO 3834-2 og vårt personell har lang erfaring.
Read More
Vi har over 40 års erfaring innen presisjonsbearbeiding, og en del av vårt DNA er å være i forkant av produksjonsteknologien.
Read More
Odda Technology as leier fra mai 2022 lokaler og utstyr fra Odda Coating Technology as og vil drifte coating-aktiviteten fra dette tidspunkt. Tjenester: BLÅSERENSING – COATING – ...
Read More

Om oss

Odda Technology er en global nøkkelleverandør av produkter med høy nøyaktighet i industrien, offshore - hovedsakelig til subsea.


Selskapet består av personer med kompetanse og systemer som de siste 40 årene har produsert, blant mange andre produkter, roterende deler for gassturbiner og jetmotorer og produsert komponenter til havsforbindelser til verdensledende industrikunder, nasjonalt og globalt.


Med grunnlag i sin lange industrihistorie og kompetanse kan Odda Technology, ved å tilby tekniske tjenester innen tidlig fase, prosjekt-, innkjøps- og produksjonskompetanse innen sveise- og maskinbearbeiding, opprettholde en ledende posisjon innen alle fagområder.


Odda Technology har som mål å arbeide med partnerskapsmodeller både nasjonalt og globalt, til fordel for alle parter. Målet vårt er å være kundenes førstevalg som en strategisk partner for krevende prosjekter bestående av utfordrende produksjon av høy nøyaktighets-maskinering, -sveising, -kontroll og montasje / test.


Selskapets 'Industry 4.0' digitale systemer for styring og operativ kontroll av prosjekter og produksjon skal brukes som en kostnadseffektiv kontakt med kunder og leverandører, og bidra til å fremme og styrke markedsfordelen for partene.

image

Historie

Odda Technology ble etablert 15. september i 2016. Dette var et resultat av en buyout fra det tidligere konsernselskapet. Kjernepersonell fra tidligere selskap, med opptil 40 års serfaring, bestemte seg for å fortsette driften og bringe industriarven med høy nøyaktighet videre.


Det opprinnelige selskapet ble startet i Odda i 1977, og ble deretter etablert som en del av Kongsberg Våpenfabrikk (KV), med det formål å produsere roterende deler til gassturbiner og jetmotordeler til F16- produksjonen.


Da den norske regjeringen tidlig på 70-tallet etablerte Statoil og Kongsberg Offshore, for å løfte Subseanæringen, hadde KV-miljøene en sentral rolle i utvikling og produksjon av Subsea-systemutstyr. Gjennom denne perioden var KV Odda også en nøkkelaktør i utviklingen av Subsea-produkter med høy nøyaktighet, og bidro mye til fødselen av Subsea-systemindustrien, nå en global industri.


Mange av menneskene som deltok i denne aktiviteten er fortsatt i sentrale stillinger i Odda Technology og bruker sin kompetanse i avansert prototypeproduksjon, for alle typer bransjer.


Selskapets velutstyrte 6000 m2 anlegg er plassert i Ullensvang kommune, hvor vi har fordelene med høy industriell kompetanse.

image

Over 20 års erfaring og kunnskap om internasjonale industrisystemer, dedikert til å tilby de beste økonomiske løsningene til våre verdsatte kunder.